A favor de l’Escola Catalana: l’educació com a eina fonamental per a la construcció d’una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament pròspera.

ja sou soci 23_01_17.indd

Atès, les darreres declaracions i afirmacions qüestionant el model educatiu català i el seu sistema d’immersió lingüística per part de ministres del Govern espanyol, i altres representants polítics destacats,

Atès que, a Catalunya, es va optar per un sol model educatiu, perquè per a nosaltres és més important treballar la convivència de nens i nenes de forma integral i inclusiva, que no pas seguir altres models d’altres comunitats autònomes i països, on la separació per llengua i per l’elecció de les famílies entre dos models diferenciats ha acabat establint diversos models educatius,

Atès que, aquest model s’ha demostrat de qualitat, com així ho demostren els resultats obtinguts tant en l’adquisició de competències bàsiques com en els resultats de finals de cicle i, singularment, en les proves d’accés a la universitat.

Atès que, l’aportació del sistema educatiu a la integració de persones nouvingudes a la nostra societat -tot i els sobre costos i esforços que els centres, els docents i les comunitats territorials educatives han hagut d’efectuar-, ha estat cabdal per a la consecució de més cohesió social,

Atès que, en l’assoliment d’aquests objectius, que el Model Educatiu de Catalunya, fonamentat en la LEC, ha ofert i ofereix oportunitats a noves generacions de ciutadanes i ciutadans,

Atès que, el paper de la comunitat educativa, docents, famílies, agents socials i professionals esdevé cabdal en el model que compartim i defensem,

Atès que, l’esperit crític, la capacitat analítica, la tolerància, el respecte, la participació, el debat, la llibertat i la pau són els valors generals que ens mouen i esdevenen principis pedagògics que compartim i defensem,

Per tot l’esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts l’adopció dels següents acords:

Primer. Rebutjar les actituds i veus que, de forma hostil, demagògica i falsa, posen en qüestió l’acció educativa i el model d’escola catalana.

Segon. Instar al Ministeri d’Educació a la retirada dels seus requeriments sobre suposats “adoctrinament ideològics” que havia sol.licitat a la Conselleria d’Ensenyament, però que no tenen cap base fonamentada i sols venen motivats per la situació política que viu el país.

Tercer. Instar a la Conselleria d’Ensenyament a prendre les mesures necessàries per mantenir la cohesió i convivència dins a les escoles en el marc del model educatiu que ens hem donat.

Quart. Vetllar per preservar els i les alumnes de tota possible simplificació de missatges mancada de respecte, agressivitat i assetjament que pugui aparèixer en els centres educatius.

Cinquè. Traslladar aquests acords a la Conselleria d’Ensenyament, al Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Educació, a les Corts Espanyoles, a la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació de Municipis de Catalunya, i a les entitats educatives del municipi.

Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.